polyarchivist December 11, 2012
English: Wisława Szymborska
Wisława Szymborska (Photo credit: Wikipedia)

Trzy słowa najdziwniejsze
Wisława Szymborska

Kiedy wy­mawiam słowo Przyszłość,
pier­wsza sy­laba od­chodzi już do przeszłości.

Kiedy wy­mawiam słowo Cisza,
niszczę ją.

Kiedy wy­mawiam słowo Nic,
stwarzam coś, co nie mieści się w żad­nym nieby­cie.

* * * * * * * *
The Three Oddest Words
Wisława Szymborska

When I pronounce the word Future,
the first syllable already belongs to the past.

When I pronounce the word Silence,
I destroy it.

When I pronounce the word Nothing,
I make something no non-being can hold.

Translated by S. Baranczak & C. Cavanagh

Enhanced by Zemanta

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

%d bloggers like this: