the archivist December 11, 2012

Trzy słowa najdziwniejsze
Wisława Szymborska

Kiedy wy­mawiam słowo Przyszłość,
pier­wsza sy­laba od­chodzi już do przeszłości.

Kiedy wy­mawiam słowo Cisza,
niszczę ją.

Kiedy wy­mawiam słowo Nic,
stwarzam coś, co nie mieści się w żad­nym nieby­cie.

* * * * * * * *
The Three Oddest Words
Wisława Szymborska
Translated by Clare Cavanagh and Stanisław Barańczak

When I pronounce the word Future,
the first syllable already belongs to the past.

When I pronounce the word Silence,
I destroy it.

When I pronounce the word Nothing,
I make something no non-being can hold.

amzn | lib

%d bloggers like this: