the archivist April 30, 2014

And Yet the Books
Czesław Miłosz

Bible translations to polish language by Czesł...

And yet the books will be there on the shelves, separate beings,
That appeared once, still wet
As shining chestnuts under a tree in autumn,
And touched, coddled, began to live
In spite of fires on the horizon, castles blown up,
Tribes on the march, planets in motion.
“We are,” they said, even as their pages
were being torn out, or a buzzing flame
licked away their letters. So much more durable
than we are, whose frail warmth
cools down, with memory, disperses, perishes.
I imagine the earth when I am no more:
Nothing happens, no loss, it’s still a strange pageant,
Women’s dresses, dewy lilacs, a song in the valley,
Yet the books will be there on the shelves, well born,
Derived from people, but also from radiance, heights.

Burning pedigree books in 1682.
——-

Czesław Miłosz
„Ale książki”

I dotykane, pieszczone trwać zaczęły
Mimo łun na horyzoncie, zamków wylatujących w powietrze,
Plemion w pochodzie, planet w ruchu.
Jesteśmy – mówiły, nawet  kiedy
wydzierano z nich karty .
Albo litery zlizywał buzujący płomień,

O ileż trwalsze od nas,których ułomne ciepło
Stygnie razem z pamięcią, rozprasza się, ginie.

Wyobrażam sobie ziemię kiedy mnie nie będzie
I nic, żadnego ubytku, dalej dziwowisko,
Suknie kobiet, mokry jaśmin, pieśń w dolinie.

Ale książki będą na półkach, dobrze urodzone,
Z ludzi, choć też z jasności, wysokości.