the archivist December 3, 2013

Po prostu
Julia Hartwig

Na wszystko przyjdzie pora
Ale nie przyjdzie czas wskrzeszenia pierwszych nadziei
i pierwszych miłości
ani utrwalenia w słowach tego co przebiega ci przez głowę jak wiatr
i bywa przeczuciem jakiejś ważnej prawdy
lecz umyka tak szybko jakoby swawoliło
Przychodzi jednak nieodwołalnie pora
kiedy po kolei tracić zaczynasz wszystko co kochałeś
i wszystkich którzy odchodząc stąd
nie wyjawiają ci czy odchodzą zawiedzeni
Przychodzi ten czas
a ty przyjmujesz go bez wstydu i pokory
ot tak po prostu

 

 

 

Simply

For everything there will come a time
but the time for resurrection of first hopes and first loves
     will not come
nor for arresting in words that which runs through your head like
     a wind
and might be a premonition of some weighty truth
but escapes as quickly as if it frolicked
Inevitably the time comes however
when one by one you begin to lose all the things you’ve loved
and all those who leave from here
without revealing to you if they depart disappointed
That time does come
and you accept it without shame or humility
just like that simply
amzn | lib